ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา


ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา 



 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 7 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   106   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   97  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 22 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   90  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 20 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   85  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   69  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   69  ต่อด้านคอร์รัปชั่น   64  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   63  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   60  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 21 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ