วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา และสำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นและมอบหมายงานให้ข้าราชการและพนักงานราชการจัดทำตัวชี้วัด ครั้งที่ 2/2565 ของศูนย์ฯ เขต 8 (สงขลา) ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจประมงสะเดา

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา


วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา และสำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นและมอบหมายงานให้ข้าราชการและพนักงานราชการจัดทำตัวชี้วัด ครั้งที่ 2/2565 ของศูนย์ฯ เขต 8 (สงขลา) ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจประมงสะเดา  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   165   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   164  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   152  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   148  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   123  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    109  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    104  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   93  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   92  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 19 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   83


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ