ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา


ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา..คลิก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 29 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 212  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 184 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 7 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 7 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 169 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 28 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 28 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 135 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 132 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 22 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 22 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 129 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 5 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 5 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 117 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  จำนวนผู้อ่าน 106 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 97 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา  จำนวนผู้อ่าน 97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

    รายละเอียด ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.  email  sadaofish@hotmail.com  โทรศัพท์ 074-379921 , 074-398797  FAX 074-379921  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6