ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต แจ้งปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW) และระบบ Port State Measure (PSM) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 16.00 - 20.00 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตและใบรับรองก่อน วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา


ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต แจ้งปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW) และระบบ Port State Measure (PSM) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 16.00 - 20.00 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตและใบรับรองก่อน วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. 

ข่าวกิจกรรม


ระกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต แจ้งปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW) และระบบ Port State Measure (PSM) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 16.00 - 20.00 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตและใบรับรองก่อน วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.ระกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต แจ้งปิดระบบ Fisheries Single Window (FSW) และระบบ Port State Measure (PSM) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 16.00 - 20.00 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตและใบรับรองก่อน วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   194   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   133  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   126  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   113  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   100  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   98  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    88  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    85  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ...  85  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร...  84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ