ตัวอย่างหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในการส่งออก

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตัวอย่างหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในการส่งออก 1.กรณีส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ (ซื้อจากร้านค้าปลีก-ขายส่ง ห้างสรรพสินค้า)

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20221214213508_1_file.pdf

2.กรณีส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิต/สัตว์น้ำสวยงาม

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20221214213310_1_file.pdf

3.กรณีส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูป วัตถุดิบมาจากในประเทศ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20221214213207_1_file.pdf

4.กรณีส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูป วัตถุดิบมาจากการนำเข้า

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20221214213028_1_file.pdf

5.กรณีส่งออกสัตว์น้ำมาจาก การทำประมง/เพาะเลี้ยงในประเทศ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20221214212738_1_file.pdf

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตัวอย่างหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในการส่งออก...  274   ระเบียบการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   236  แนวทางในการขอแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปประเทศญี่ปุ่น   184  การขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน   141  แจ้งระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบให้นำเข้าสัตว์น้ำด...  137  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย   126  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้า   121  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก   120  เปิดตรวจปลานำเข้าจากญี่ปุ่น   113  กักกันปลาคาร์พมีชีวิต จำนวน 178 ตัว โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติโร...  112


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    dof_s1@hotmail.com   งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389   021340720   แฟนเพจ