ข่าว/ประกาศ ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวทางการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. 2561.. (3,605)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (3,382) ตรวจสอบการนำเข้าและกักกันปลาคาร์ฟ.. (2,304) ตรวจร่วมยึดสินค้าอาหารญี่ปุ่น ไม่สำแดงใบอนุญาต .. (2,212) ประกาศ ประกาศ ปลาหมูอารีย์ ส่งออกได้นะจ้ะ.. (2,131) ตรวจสอบการนำเข้าปลาสวยงาม จากประเทศพม่า.. (2,090) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,836) ตรวจร่วม กะโหลกวาฬนาร์วาล จากประเทศต้นทาง แคนาดา.. (1,832) ตรวจยึด สัตว์น้ำต่างถิ่น(เอเลี่ยนสปีชีส์) นำเข้าจาก ประเทศคองโก.. (1,758) ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (1,655) แนวทางการใส่ข้อมูลใบอนุญาตและใบแจ้งดำเนินการส่งออกในใบขนของกรมศุลกากร .. (1,638) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง .. (1,600) ตรวจสอบสินค้านำผ่าน เป็นปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์.. (1,572) ตรวจสอบการนำเข้า ปลาทะเลสวยงาม จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,529) ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเวียดนาม.. (1,496) เปิดตรวจ หอยแครง+หอยจุ๊บแจง.. (1,455) ตรวจยึด ปลากะพงแม่น้ำไนล์ นำเข้าจากทวีปแอฟริกา.. (1,415) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีน.. (1,409) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์.. (1,375) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย.. (1,361)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540