ประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นประเภทกุ้งทะเล ครั้งที่ 1/2565

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


ประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นประเภทกุ้งทะเล ครั้งที่ 1/2565 

ประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมือเสือ อาคารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง หรือผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นประเภทกุ้งทะเล ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับผู้แทนเกษตรกรจากชมรม/สหกรณ์/สมาคม/สมาพันธ์ ต่าง ๆ เช่น สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย สมาคมกุ้งตะวันออกไทย สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด ชมรมผู้ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคกลาง สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด - ปราณบุรี จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการปรับแก้ไข (ร่าง) โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2564 ระยะที่ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งให้แก่เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงแต่ขาดแหล่งทุน-สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ระยะเวลาการดำเนินงาน (TimeLine) โครงการฯ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลได้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นการช่วยเหลือเสริมสภาพคล่องของเกษตรกรในการเลี้ยงกุ้งทะเล ให้ประสบความสำเร็จ และเกิดความยั่งยืนในอาชีพต่อไป

#กรมประมง
#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง
#รองฯเหลิมเติมข่าวดี
#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมประมง

เพิ่มเติม
https://www.facebook.com/227334884050780/posts/4604073096376915/?d=n

https://www.facebook.com/103371528516012/posts/300778802108616/?d=n

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  White List Hatchery    105   ศพช.เพชรบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอาจารย์นักวิจัยอ...  93  No Gift Policy กรมประมง งดให้ งดรับ   79  นิตยสารอควาบิซ เข้าสัมภาษณ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเ...  70  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน   65   นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  สมาชิกฟาร์มฯ ตำรวจพ...  63  นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้แทนจากกองภายใต้สังกัดกรมประมง ให้การ...  62  ศพช.เพชรบุรี และฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สนับสนุนลูกปูม้า ,...  59  กรมประมง จับมือมูลนิธิเวิลด์วิวไคลเมท จัดเสวนาอนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seawee...  59  รมว.เกษตรฯ...เปิด “Fisherman Shop” อย่างยิ่งใหญ่ กระจายผลผลิตจากชาวประมงและผู้เพ...  59


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ