รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระราชดำริ” เนื่องในวันห้วงวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระราชดำริ” เนื่องในวันห้วงวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

ประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา  10.00 น. ณ หาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระราชดำริ” เนื่องในวันห้วงวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดโดยกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งกรมประมง ในฐานะหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 3 ชนิด ประกอบด้วย หอยมือเสือ จำนวน 150 ตัว ฉลามกบ จำนวน 9 ตัว สำหรับปล่อยบริเวณแนวปะการังในทะเล และพันธุ์ลูกกุ้งกุลาดำจำนวน 500,000 ตัว สำหรับปล่อยบริเวณชายหาด รวมทั้งสนับสนุนเรือตรวจการประมงสำหรับลำเลียงลูกพันธุ์สัตว์น้ำไปยังจุดปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในแต่ละจุด ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลไทย และสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องทะเลให้ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม  

#กรมประมง
#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
#นายประพันธ์ลีปายะคุณรองอธิบดีกรมประมง

ลิงค์ข่าว????
https://www.facebook.com/227334884050780/posts/4586913871426171/?d=n

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   85   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ตรัง เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน หรือปลานีโม่ จำหน่ายใ...  77  ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลแ...  77  โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   76  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   74  คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดั...  68  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรทางไกลแด่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร    67  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   63  รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒน...  62  ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   62

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ