ประชาสัมพันธ์ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน...

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-09-10  |   ข่าววันที่: 2019-09-10  |  17 ครั้งEURASTiP มั่นใจใน “อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย”...

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-09-07  |   ข่าววันที่: 2019-09-07  |  32 ครั้งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-08-21  |   ข่าววันที่: 2019-08-21  |  109 ครั้งคู่มือการปฎิบัติงานวิจัยของกรมประมง...

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-03  |   ข่าววันที่: 2020-01-03  |  29 ครั้งการประชุม First Half Year Leaders Meeting of Thai Fish Project ภายใต้โครงการ “Utilization of Thailan...

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-12-03  |   ข่าววันที่: 2019-12-03  |  8 ครั้ง  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   white list hatchery (โรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจโรค)   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ   E-report  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายงานประจำปี  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ MD/FMD จากกรมประมง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง พ.ร.ก ประมง 2558 และ 2560 (เพิ่มเติม)
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (23,386)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (17,603) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ white list hatchery (โรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจโรค) .." class="list-group-item"> white list hatchery (โรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจโรค) .. (7,282) รายชื่อผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลและโรงอนุบาลกุ้งทะเลที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริ.. (6,927) หน้าหลัก.. (5,685) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (5,301) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (5,294) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (3,945) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (3,632) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (3,609) Workflow e-bidding.. (3,563) หน้าหลัก.. (3,489) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (3,230) ระเบียบกรมประมง.. (3,134) ภารกิจและหน้าที่.. (3,125) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (3,088) ประเด็นยุทธศาสตร์.. (2,970) หน้าหลัก.. (2,934)

    Copyright © 2016-2020 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Fisheries Research and Development Bureau All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 14:00:00