ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 

ประชาสัมพันธ์


เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจำแนกประเภทที่ดินที่ราษฎรเรียกร้องให้เพิกถอนเขตป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 
- รายงานความก้าวหน้าโครงการสำรวจข้อมูลที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 

ตลอดจนพิจารณาการควบคุมการใช้ที่ดิน ตามมาตรา 14 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองปากโลง และตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การจำแนกประเภทที่ดิน ป่าแม่หาด - แม่ก้อ (หมายเลข 7) จังหวัดลำพูน และการแก้ไขปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ที่ 1/2552 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง
#รองฯเหลิมเติมข่าวดี 

เพิ่มเติม
https://www.facebook.com/227334884050780/posts/4603969783053913/

https://www.facebook.com/103371528516012/posts/300781322108364/

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   179   ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   158  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   125  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   102  ประชุมแก้ไขปัญหาการส่งออกลูกพันธุ์ปลากะพงขาวไปยังต่างประเทศ ณ ห้องประชุมที่ว่าก...  93  ศพช.สมุทรสาคร ร่วมกับ สนง.จังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลา...  82  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหากุ้งทะเลในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565    81  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ...  78  เยี่ยมเยียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มประมงพื้นบ้านคลองเทียน ตำบลชะอำ อำเภอชะ...  76  กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลเขาตาหน่วย-หนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ นำสินค้ามาจำหน่ายในโครงกา...  73


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ