ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2022-01-13  |   ข่าววันที่: 2022-01-12 |  อ่าน: 8 ครั้ง
 

เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจำแนกประเภทที่ดินที่ราษฎรเรียกร้องให้เพิกถอนเขตป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 
- รายงานความก้าวหน้าโครงการสำรวจข้อมูลที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 

ตลอดจนพิจารณาการควบคุมการใช้ที่ดิน ตามมาตรา 14 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองปากโลง และตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การจำแนกประเภทที่ดิน ป่าแม่หาด - แม่ก้อ (หมายเลข 7) จังหวัดลำพูน และการแก้ไขปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ที่ 1/2552 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง
#รองฯเหลิมเติมข่าวดี 

เพิ่มเติม
https://www.facebook.com/227334884050780/posts/4603969783053913/

https://www.facebook.com/103371528516012/posts/300781322108364/

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว และลูกหมึกกระดองจำนวน ๑,๕๐๐ ตัว.. (185)   สนับสนุนพันธุ์กุ้งแชบ้วย จำนวน 550,000 ตัว ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านกรูด.. (162)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.. (158)  มอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมประมง จำนวน 100,000.- บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัว นายพงศ์เทพ วังสะไพบูลย์ นักวิชาการประมง  ศูย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จังหว.. (155)  โครงการฝึกอบรมการปลูกแคคตัสเพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกร.. (141)  สัมภาษณ์ในการถ่ายทำสารคดีเชิงข่าวชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา.. (135)  สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาวขนาด 2 นิ้ว ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (134)  ประชาสัมพันธ์ 17 ชุดโครงการ.. (125)  การดำเนินการสถานการณ์โควิด-19.. (115)  กิจกรรมอื่นๆ.. (101)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00