ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560

 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-30  |   ข่าววันที่: 2017-05-30 |  อ่าน: 827 ครั้ง
 

ประกาศแจ้งผู้ประกอบการนำเข้าสัตว์น้ำ

ตามประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560 ความใน ข้อ 5 (4) ผู้นำเข้าต้องยื่นเอกสาร ดังนี้

  1. ใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) หรือ สำเนาการแจ้งนำสินค้าออกจากต้นทาง (Custom Clearance) หรือ สำเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) หรือ ใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น Health Certificate , Certificate of Origin , Form ต่างๆ ที่ใช้ในการลดหย่อนภาษี (แนบไฟล์ในระบบ FSW)
  2. ใบกำกับการซื้อขาย Invoice (เดิมยื่นปกติอยู่แล้ว)
  3. ใบตราส่งสินค้าทางทะเล Bill of lading (เดิมยื่นปกติอยู่แล้ว)

และให้นำเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายื่นในวันที่ตรวจปล่อยสินค้าด้วย (ตามประกาศฯ ข้อ10(2))

ในการนี้ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังจะดำเนินการในวันที่ 5 มิถุนายน 2560        

ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา **หากมีข้อสงสัยโทร 02 3609117 , 02 3609112


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร.. (1,567)  สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (1,111) ประวัติหน่วยงาน.. (1,078) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (860) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560.. (827) ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง.. (810) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (809) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (801) ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (799) ตรวจอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (743) ตรวจอายัดสินค้าตีกลับ.. (723) สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ.. (648) รายงานผลประจำปี ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) .. (587) ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ.. (585) สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว.. (579) แบรนเนอร์ด่านฯ.. (546) แบรนเนอร์เศรษฐกิจพอเพียง.. (545) ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ.. (532) สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (530) เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาจากต่างประเทศ ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง .. (525)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

     ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520