ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจำวันที่ 7 ม.ค. 62

 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจำวันที่ 7 ม.ค. 62 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-01-08  |   ข่าววันที่: 2019-01-07 |  อ่าน: 281 ครั้ง
 

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังและกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งดำเนินการตรวจสอบและทำการอายัดสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์ทำเข้าทางสถานี ๖(F) รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นกุ้งกุลาดำทั้งตัวแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม ๗,๐๕๕.๒๐๐ กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดจากมาดากัสการ์และต้นทางบรรทุกจากญี่ปุ่น ตรวจสอบแล้วสินค้าแล้วจึงดำเนินการอายัดและสุ่มสินค้าไว้เพื่อ
ส่งตรวจสารตกค้างและโรคสัตว์น้ำ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร.. (1,563)  สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (1,106) ประวัติหน่วยงาน.. (1,075) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (856) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560.. (826) ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง.. (810) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (808) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (799) ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (798) ตรวจอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (743) ตรวจอายัดสินค้าตีกลับ.. (721) สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ.. (648) รายงานผลประจำปี ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) .. (587) ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ.. (584) สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว.. (579) แบรนเนอร์เศรษฐกิจพอเพียง.. (545) แบรนเนอร์ด่านฯ.. (545) ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ.. (531) สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (529) เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาจากต่างประเทศ ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง .. (525)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

     ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520