ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าพร้อมกับหัวหน้ากลุ่มเรือและคณะประจำวันที 13 ส.ค. 2561

 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าพร้อมกับหัวหน้ากลุ่มเรือและคณะประจำวันที 13 ส.ค. 2561  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-14  |   ข่าววันที่: 2018-09-13 |  อ่าน: 214 ครั้ง
 

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖1 หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือพร้อมคณะได้เข้ามาตรวจการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังโดยมีพาคณะกลุ่มควบคุมเรือดูการดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี ๑(A)รพท.การรถไฟลาดกระบัง (สสล.) สำแดงชนิดสินค้าเป็นหัวปลาแซลม่อนแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม ๒๔,๐๐๐ กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากสหราชอาณาจักร ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖1 หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือพร้อมคณะได้เข้ามาตรวจการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังโดยมีพาคณะกลุ่มควบคุมเรือดูการดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี ๑(A)รพท.การรถไฟลาดกระบัง (สสล.) สำแดงชนิดสินค้าเป็นหัวปลาแซลม่อนแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม ๒๔,๐๐๐ กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากสหราชอาณาจักร ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร.. (1,567)  สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (1,115) ประวัติหน่วยงาน.. (1,081) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (860) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560.. (828) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (811) ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง.. (810) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (803) ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (800) ตรวจอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (743) ตรวจอายัดสินค้าตีกลับ.. (723) สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ.. (648) รายงานผลประจำปี ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) .. (589) ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ.. (585) สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว.. (582) แบรนเนอร์เศรษฐกิจพอเพียง.. (547) แบรนเนอร์ด่านฯ.. (547) ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ.. (533) สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (532) เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาจากต่างประเทศ ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง .. (526)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

     ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520