ตรวจตู้สินค้า วันที่ 30 สิงหาคม 2561

 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

ตรวจตู้สินค้า วันที่ 30 สิงหาคม 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-30  |   ข่าววันที่: 2018-08-30 |  อ่าน: 201 ครั้ง
 

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังได้เข้าตรวจสอบสินค้าตีกลับจากประเทศซาอุดีอาระเบีย ณ สถานีตรวจปล่อย รฟท. ไอ.ซี.ดี. ลาดกระบัง สถานีที่4 สำแดงชนิดเป็นปลานิล ทั้งตัว แช่แข็ง โดยอาศัยอำนาจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอาหาร ให้ดำเนินการตรวจสอบสินค้าอาหารที่ถูกส่งออกไปแล้วถูกส่งกลับคืนมาโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายในประเทศผลการตรวจสอบตรงตามใบอนุญาตนำเข้า(DOF 2และร.6) จึงการทำบันทึกอายัดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อรอส่งออกต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร.. (1,567)  สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (1,115) ประวัติหน่วยงาน.. (1,081) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (860) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560.. (828) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (811) ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง.. (810) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (803) ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (800) ตรวจอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (743) ตรวจอายัดสินค้าตีกลับ.. (723) สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ.. (648) รายงานผลประจำปี ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) .. (589) ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ.. (585) สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว.. (582) แบรนเนอร์เศรษฐกิจพอเพียง.. (547) แบรนเนอร์ด่านฯ.. (547) ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ.. (533) สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (532) เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาจากต่างประเทศ ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง .. (526)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

     ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520