"คนสำราญ งานสำเร็จ"

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

"คนสำราญ งานสำเร็จ" 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-22  |   ข่าววันที่: 2020-07-21 |  อ่าน: 57 ครั้ง
 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายสิทธิพล เมืองสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กรมประมง (Fisheries Co - ordinator: FC) ของจังหวัดกระบี่ ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่), ศูนย์พัฒนาการศึกษาอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่, ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่, และสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปี 2563 จำนวน 4 กลุ่มๆ ละ100,000 บาท และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กรมประมง (Fisheries Co - ordinator: FC) ของจังหวัดกระบี่ ได้ให้คำแนะนำการดำเนินงาน และแนวทางการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพแก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มชุมชนบ้านเกาะปู, กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านคลองเขม้า, กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมกรวด และกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านเกาะจำ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานธนาคารปูบ้านของชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมกรวด ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (884)  ใบรับรองแพทย์.. (812) ประกาศกรมประมง.. (641) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (550) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (547) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (524) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (481) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (474) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (468) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (462) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (461) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (455) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (455) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (455) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (424) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (418) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (417) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่ และกำ.. (407) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (396) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (373)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000