"คนสำราญ งานสำเร็จ"

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

"คนสำราญ งานสำเร็จ" 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-05  |   ข่าววันที่: 2020-05-29 |  อ่าน: 164 ครั้ง
 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสิทธิพล เมืองสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กรมประมง (Fisheries Co - ordinator: FC) ของจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2563 และประชุมคณะทำงานในพื้นที่โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่), ศูนย์พัฒนาการศึกษาอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กระบี่, ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่, สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) โดยมีนายสมบูรณ์ ธัญญาผล ประมงจังหวัดกระบี่เป็นประธาน เพื่อร่วมกันบูรณาการวางแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสิทธิพล เมืองสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กรมประมง (Fisheries Co - ordinator: FC) ของจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2563 และประชุมคณะทำงานในพื้นที่โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4(กระบี่), ศูนย์พัฒนาการศึกษาอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กระบี่, ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่, สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) โดยมีนายสมบูรณ์ ธัญญาผล ประมงจังหวัดกระบี่เป็นประธาน เพื่อร่วมกันบูรณาการวางแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (981)  ใบรับรองแพทย์.. (931) ประกาศกรมประมง.. (722) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (622) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (605) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (598) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (548) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (545) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่ และกำ.. (540) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (537) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (535) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (535) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (529) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (521) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (517) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (497) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (495) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (488) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (450) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (438)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000