กรมประมงคุมเข้มมาตรการปิดอ่าวฯอันดามัน

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

กรมประมงคุมเข้มมาตรการปิดอ่าวฯอันดามัน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-05-07  |   ข่าววันที่: 2020-05-05 |  อ่าน: 86 ครั้ง
 

วันที่ 5 พ.ค 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) สังกัดกองตรวจการประมง กรมประมง นำโดยนายเอกชัย ช่วยแป้น ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมด้วย จนท.เรือยาง 12 รวม 4 นาย ปฏิบัติงานควบคุมและปราบปรามการทำการประมง ในเขตพื้นที่ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอันดามัน ประจำปี 2563 และได้เข้าตรวจสอบเรืออวนล้อมจับปลากะตัก จำนวน 2 ลำ ชื่อเรือ จ้าวสมุทร และ ทองตัน 5 ปรากฎว่าเรือดังกล่าวได้ทำการประมงอยู่ในเขตหวงห้าม จากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดจริง จึงทำการจับกุมเรือประมงชื่อ จ้าวสมุทร หมายเลขทะเบียนเรือไทย 308200548 เครื่องหมายประจำเรือ AS3103B ขนาด 20.57 ตันกรอส พร้อมลูกเรือ 9 คน และ เรือประมงชื่อ ทองตัน 5 หมายเลขทะเบียนเรือไทย 545402585 เครื่องหมายประจำเรือ AS4138B ขนาด 13.31 ตันกรอส พร้อมลูกเรือ 6 คนโดยกล่าวหาเรือทั้งสองลำ ร่วมกันใช้เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตักที่มีสายมานประกอบเรือยนต์ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง ฉบับลงวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ข้อ 2 (2) ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 71 (1) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 147 และ 169 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) และร่วมกันใช้เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตัก เฉพาะในเวลากลางวัน ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในเขตกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ข้อ 2 (2) ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 70 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 138 และ 169 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) และกล่าวโทษเจ้าของผู้ได้รับใบอนุญาติทำการประมงพาณิช มีความผิดตามมาตรา 166 เป็นผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระทำความผิด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำความผิด บทกำหนดโทษตามมาตรา147 และ มาตรา 169 นำส่ง สภ.เกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปวันที่ 5 พ.ค 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) สังกัดกองตรวจการประมง กรมประมง นำโดยนายเอกชัย ช่วยแป้น ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมด้วย จนท.เรือยาง 12 รวม 4 นาย ปฏิบัติงานควบคุมและปราบปรามการทำการประมง ในเขตพื้นที่ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอันดามัน ประจำปี 2563 และได้เข้าตรวจสอบเรืออวนล้อมจับปลากะตัก จำนวน 2 ลำ ชื่อเรือ จ้าวสมุทร และ ทองตัน 5 ปรากฎว่าเรือดังกล่าวได้ทำการประมงอยู่ในเขตหวงห้าม จากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดจริง จึงทำการจับกุมเรือประมงชื่อ จ้าวสมุทร หมายเลขทะเบียนเรือไทย 308200548 เครื่องหมายประจำเรือ AS3103B ขนาด 20.57 ตันกรอส พร้อมลูกเรือ 9 คน และ เรือประมงชื่อ ทองตัน 5 หมายเลขทะเบียนเรือไทย 545402585 เครื่องหมายประจำเรือ AS4138B ขนาด 13.31 ตันกรอส พร้อมลูกเรือ 6 คนโดยกล่าวหาเรือทั้งสองลำ ร่วมกันใช้เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตักที่มีสายมานประกอบเรือยนต์ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง ฉบับลงวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ข้อ 2 (2) ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 71 (1) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 147 และ 169 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) และร่วมกันใช้เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตัก เฉพาะในเวลากลางวัน ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในเขตกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ข้อ 2 (2) ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 70 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 138 และ 169 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) และกล่าวโทษเจ้าของผู้ได้รับใบอนุญาติทำการประมงพาณิช มีความผิดตามมาตรา 166 เป็นผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระทำความผิด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำความผิด บทกำหนดโทษตามมาตรา147 และ มาตรา 169 นำส่ง สภ.เกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อดดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (884)  ใบรับรองแพทย์.. (812) ประกาศกรมประมง.. (639) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (548) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (547) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (523) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (480) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (473) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (467) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (462) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (461) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (455) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (454) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (454) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (423) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (418) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (416) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่ และกำ.. (406) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (395) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (373)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000