๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่


๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖..คลิก

นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม ประมงทะเลกระบี่ มอบหมายให้ นายสิทธิโชค จิตรรักษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนางสาวจิราภรณ์ สึกน่วม ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ สำนักงานประมงอำเภอคลองท่อม และศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม ความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำคลองชะมวง และกลุ่มทำอาชีพประมงพื้นบ้าน (ท่ามะพร้าว) อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

    รายละเอียด 188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000  email  krabiandaman81000@gmail.com  โทรศัพท์ 075620510  FAX 075621183  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6