๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่


๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕..คลิก

นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวปวีณา หมันการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางสาวจิราภรณ์ สึกน่วม ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมกับนายศุภมงคล สกุลราช ประมงอำเภอสิเกา ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และการดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหัวหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

    รายละเอียด 188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000  email  krabiandaman81000@gmail.com  โทรศัพท์ 075620510  FAX 075621183  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6