วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ มอบหมายให้นายอรุณ นุ้ยไฉน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายนราวุธ ภัทรวรคุณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 6 นาย นำเรือตรวจประมงทะเล (เรือยาง 13) เข้าร่วมกิจกรรมจัดซ้อมแผนการฝึกสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ประจำปี 2565 ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำหนดขั้นตอนและสถานการณ์ประสบภัยทางทะเล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ร่วมกับภาคีเครีอข่ายหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องของจังหวัดกระบี่ ณ บริเวณชายหาดพระแอะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    krabiandaman81000@gmail.com   075620510   075621183   แฟนเพจ