วันที่ 20 เมษายน 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ศปท.กระบี่ โดย นายนราวุธ ภัทรวรคุณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์รังสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน นำแนวคิดที่สอดแทรกด้วยหลักธรรมจากมหาชาติเวสสันดรชาดก มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และมีส่วนร่วมในการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธีฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    krabiandaman81000@gmail.com   075620510   075621183   แฟนเพจ