วันที่ 23 มีนาคม 2565 วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ได้มอบหมายให้ นายสิทธิโชค จิตรรักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง ระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยนางจิรวรรณ์  ศรีทองชื่น เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ นายวีระพงษ์     คงรักษ์ ประมงอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และมอบปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านบากัน หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    krabiandaman81000@gmail.com   075620510   075621183   แฟนเพจ