วันที่ 14 มีนาคม 2565 วันที่ 14 มีนาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ โดยนายสิทธิโชค จิตรรักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ,นางพรพิมล เกื้อกากร ประมงอำเภอคลองท่อม ,นางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ,นางสาวณัฐธิดา จุฑามาตย์ นักวิชาการประมง ,นางสาวจันทร์จิรา จันทร์แจ่มศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ,นายวิทธวัช ไชยบุญ เจ้าพนักงานประมง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการประมง 2565-2566 และประชาสัมพันธ์ปิดอ่าวอันดามัน ฤดูสัตว์น้ำ มีไข่ งดจับสัตว์น้ำฤดูมีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน ณ ท่าเทียบเรือบ้านบ่อม่วง แพปลา 421 จังหวัดกระบี่ ผลการตรวจสอบเรือประมงและเครื่องมือถูกต้องตรงตามการขอรับใบอนุญาต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    krabiandaman81000@gmail.com   075620510   075621183   แฟนเพจ