วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นปท.เกาะสุรินทร์(พังงา)

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นปท.เกาะสุรินทร์(พังงา) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นปท.เกาะสุรินทร์(พังงา) โดยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คงเยี้ยน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดระนอง, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมติดตามการตรวจรับในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้สำหรับโครงการฯ ของกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านท่าฉาง(ท่าต้นสน) ณ ที่ทำทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    krabiandaman81000@gmail.com   075620510   075621183   แฟนเพจ