ร่วมประชุมให้คำแนะนำชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) จำนวนไม่เกิน 100,000 บาท

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่


ร่วมประชุมให้คำแนะนำชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) จำนวนไม่เกิน 100,000 บาท วันที่ 6 มกราคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ (พังงา) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ กองตรวจการประมง กรมประมง โดยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คงเยี่ยน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดระนอง ประมงอำเภอสุขสำราญ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมประชุมให้คำแนะนำ ชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) จำนวนไม่เกิน 100,000 บาท แก่กลุ่มประมงพื้นบ้านทะเลนอก อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ดำเนินการเสนอโครงการต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขการขอรั...  198   รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565   181  ร่วมประชุมให้คำแนะนำชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบ...  159  ร่วมรับฟังแผนปฏิบัติราชการ ศรชล. ระยะเวลา 5 ปี พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นในการ...  153  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นปท.เกาะสุรินทร์(พังงา)   148  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    132  ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ...  127  วันที่ 21 เมษายน 2565   127  3 ป = ป้อง ปราม ปราบ   126  ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชี...  122


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    krabiandaman81000@gmail.com   075620510   075621183   แฟนเพจ