เข้าร่วมประชุมกับ ศรชล.จังหวัดสตูล เรื่อง “ติดตามผลการปฏิบัติงานและวางแผนการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป”

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่


เข้าร่วมประชุมกับ ศรชล.จังหวัดสตูล เรื่อง “ติดตามผลการปฏิบัติงานและวางแผนการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป” วันที่ 30 พ.ย.64 นายโชคชัย? เมืองสง? หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล) เข้าร่วมประชุมกับ ศรชล.จังหวัดสตูล เรื่อง “ติดตามผลการปฏิบัติงานและวางแผนการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป” โดยมี น.อ.ธนฤกษ์ วรชาตินักรบ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสตูล/ผบ.นก.กมต.ศรชล.ภาค 3 เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีหัวหน้าและผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ศคท.จังหวัดสตูล นป.สอ.รฝ.452 นรภ.ทร.เกาะหลีเป๊ะ/สน.เรือละงู เรือ ต.996 ส.รน.3 กก.9 บก.รน. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ด่านศุลกากรสตูล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 และ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล? โดยได้รายงานสภาพการทำการประมงและปัญหาอุปสรรคที่ต้องร่วมกันบูรณาการ เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขการขอรั...  198   รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565   180  ร่วมประชุมให้คำแนะนำชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบ...  158  ร่วมรับฟังแผนปฏิบัติราชการ ศรชล. ระยะเวลา 5 ปี พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นในการ...  153  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นปท.เกาะสุรินทร์(พังงา)   148  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    132  ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ...  127  วันที่ 21 เมษายน 2565   127  3 ป = ป้อง ปราม ปราบ   126  ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชี...  121


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    krabiandaman81000@gmail.com   075620510   075621183   แฟนเพจ