"เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์"

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่


"เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์" 17 สิงหาคม 2564 หน่วยงานในสังกัดกรมประมง จังหวัดตรัง,จังหวัดสตูลและจังหวัดระนอง ร่วมกับตัวแทนชาวประมง ตัวแทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ปล่อยกุ้งกุลาดำ แห่งละ 500,000 ตัว จำนวน 3 แห่ง คือ บริเวณบ้านควนตุ้งกู ม.3 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง, คลองราไว ต.ขอนคลาน อ.ทุ้งหว้า จ.สตูล และบ้านท่าต้นสน ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง ภายใต้โครงการการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก   178   ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขการขอรั...  171  รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565   162  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก   161  นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ พร้อมเจ้าหน...  160  ร่วมประชุมให้คำแนะนำชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบ...  146  รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   133  ร่วมรับฟังแผนปฏิบัติราชการ ศรชล. ระยะเวลา 5 ปี พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นในการ...  112  ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชี...  109  เข้าร่วมประชุมกับ ศรชล.จังหวัดสตูล เรื่อง “ติดตามผลการปฏิบัติงานและวางแผนการปฏิบ...  108

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    krabiandaman81000@gmail.com   075620510   075621183   แฟนเพจ