"คนสำราญ งานสำเร็จ" กรกฎาคม 2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ สังกัดกองตรวจการประมง กรมประมง นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นายวิทธิกร ชูพงศ์ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง นำทีมเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ทำงาน จัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและใจที่ดี มีพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก   179   ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขการขอรั...  176  นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ พร้อมเจ้าหน...  163  รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565   163  ร่วมประชุมให้คำแนะนำชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบ...  147  รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   135  เข้าร่วมประชุมกับ ศรชล.จังหวัดสตูล เรื่อง “ติดตามผลการปฏิบัติงานและวางแผนการปฏิบ...  114  ร่วมรับฟังแผนปฏิบัติราชการ ศรชล. ระยะเวลา 5 ปี พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นในการ...  114  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    113  ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชี...  111

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    krabiandaman81000@gmail.com   075620510   075621183   แฟนเพจ