ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา 

บทความงานวิจัย

 เผยเเพร่: 2017-06-28  |   ข่าววันที่: 2017-06-28 |  อ่าน: 586 ครั้ง
 

ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา
โดย
นิคม ละอองศิริวงศ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
นราธิวาส
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
กรมประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,186)  การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,423) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,370) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,318) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,315) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,169) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (1,073) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (1,067) หน้าที่รับผิดชอบ.. (1,065) โครงการ/แผนงาน ปี 2564.. (946) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (939) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (907) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (846) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (840) งบทดลอง พ.ค.61.. (826) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (786) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (754) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (737) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (732) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (722)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110