การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข

การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข 

 เผยเเพร่: 2019-07-03  |  อ่าน: 427 ครั้ง

 

การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
นิคม ละอองศิริวงศ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งนราธิวาส
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กรมประมง