คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส 

งานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดนราธิวาส

 เผยเเพร่: 2017-06-22  |   ข่าววันที่: 2017-06-22 |  อ่าน: 660 ครั้ง
 

สถานี เดือน กรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจน(mg/L) ความเค็ม(ppt) ความเป็นด่าง(mg/L) ปริมาณแอมโมเนีย(mg/L)
yes คลองตากใบ ตุลาคม 2560  7.6-8.23     5.87-8.52 14.45-19.43 - -
yes  อ่าวมะนาว ตุลาคม 2560 7.11-7.37 7.44-7.80 2.97-3.81 - -
yes คลองโคกเคียน ตุลาคม 2560 6.89 2.28sad 8.33 - -

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,037)  สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,230) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,214) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,212) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,090) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,063) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (998) หน้าที่รับผิดชอบ.. (972) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (909) โครงการ/แผนงาน.. (860) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (847) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (807) งบทดลอง พ.ค.61.. (760) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (750) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (742) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (697) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (689) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (660) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (626) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (612)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110