คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส 

งานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดนราธิวาส

 เผยเเพร่: 2017-06-22  |   ข่าววันที่: 2017-06-22 |  อ่าน: 611 ครั้ง
 

สถานี เดือน กรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจน(mg/L) ความเค็ม(ppt) ความเป็นด่าง(mg/L) ปริมาณแอมโมเนีย(mg/L)
yes คลองตากใบ ตุลาคม 2560  7.6-8.23     5.87-8.52 14.45-19.43 - -
yes  อ่าวมะนาว ตุลาคม 2560 7.11-7.37 7.44-7.80 2.97-3.81 - -
yes คลองโคกเคียน ตุลาคม 2560 6.89 2.28sad 8.33 - -

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,897)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,145) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,141) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,069) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,004) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (946) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (921) หน้าที่รับผิดชอบ.. (915) โครงการ/แผนงาน.. (819) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (811) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (799) งบทดลอง พ.ค.61.. (707) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (705) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (679) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (664) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (637) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (631) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (611) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (575) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (571)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110