คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส 

งานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดนราธิวาส

 เผยเเพร่: 2017-06-22  |   ข่าววันที่: 2017-06-22 |  อ่าน: 741 ครั้ง
 

สถานี เดือน กรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจน(mg/L) ความเค็ม(ppt) ความเป็นด่าง(mg/L) ปริมาณแอมโมเนีย(mg/L)
yes คลองตากใบ ตุลาคม 2560  7.6-8.23     5.87-8.52 14.45-19.43 - -
yes  อ่าวมะนาว ตุลาคม 2560 7.11-7.37 7.44-7.80 2.97-3.81 - -
yes คลองโคกเคียน ตุลาคม 2560 6.89 2.28sad 8.33 - -

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,192)  การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,435) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,382) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,325) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,321) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,171) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (1,082) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (1,078) หน้าที่รับผิดชอบ.. (1,072) โครงการ/แผนงาน ปี 2564.. (948) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (945) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (911) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (850) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (849) งบทดลอง พ.ค.61.. (831) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (791) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (756) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (741) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (735) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (724)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110