งานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดนราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

งานเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติประจำเดือน ตุลาคม 2564...

งานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดนราธิวาส

 เผยเเพร่: 2021-10-19  |   ข่าววันที่: 2021-10-19  |  2 ครั้งเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือ...

งานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดนราธิวาส

 เผยเเพร่: 2021-09-13  |   ข่าววันที่: 2021-09-13  |  62 ครั้งการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติประจำเดือนกรกฎาคม 256...

งานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดนราธิวาส

 เผยเเพร่: 2021-08-04  |   ข่าววันที่: 2021-07-23  |  142 ครั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์...

งานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดนราธิวาส

 เผยเเพร่: 2021-06-02  |   ข่าววันที่: 2021-06-02  |  282 ครั้งการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่งของจ...

งานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดนราธิวาส

 เผยเเพร่: 2021-04-14  |   ข่าววันที่: 2021-04-14  |  245 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110