ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา

ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา 

 เผยเเพร่: 2018-08-20  |  อ่าน: 410 ครั้ง

 

ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา
โดย
นิคม ละอองศิริวงศ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
นราธิวาส
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
กรมประมง