ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา

ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา 

 เผยเเพร่: 2019-07-03  |  อ่าน: 356 ครั้ง

 

ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา
โดย
นิคม ละอองศิริวงศ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
นราธิวาส
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
กรมประมง