สร้างบ้านปลา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

สร้างบ้านปลา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-16  |   ข่าววันที่: 2020-04-16 |  อ่าน: 77 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานกรมประมง และองค์กรประมงพื้นบ้านในแม่น้ำตากใบ  ได้ร่วมกันทำบ้านปลา (ซั้งไม้ไผ่) จำนวน 20 กอ และปักหลักเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย  หาอาหาร หลบภัย วางไข่ ของสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำวัยอ่อน

http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625155447_1_file.jpg


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,875)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,133) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,132) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,061) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (985) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (940) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (910) หน้าที่รับผิดชอบ.. (909) โครงการ/แผนงาน.. (810) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (806) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (789) งบทดลอง พ.ค.61.. (702) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (700) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (669) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (653) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (626) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (624) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (604) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (562) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (561)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110