ปล่อยกุ้งกรัม(กุ้งกุลาดำ)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

ปล่อยกุ้งกรัม(กุ้งกุลาดำ) 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2020-04-16  |   ข่าววันที่: 2020-04-16 |  อ่าน: 80 ครั้ง
 

                   เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งนราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานกรมประมง และกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านแม่น้้าตากใบร่วมปล่อยกุ้งกุลาด้าขนาด 1 กรัมลงสู่แม่น้้าตากใบภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จ้านวน 509,000 ตัว

http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625175406_1_file.jpg


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,908)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,148) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,146) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,073) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,006) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (952) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (922) หน้าที่รับผิดชอบ.. (915) โครงการ/แผนงาน.. (820) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (813) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (799) งบทดลอง พ.ค.61.. (707) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (705) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (682) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (665) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (642) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (634) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (617) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (578) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (573)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110