ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,276)  การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,511) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,454) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,362) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,357) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,213) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (1,152) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (1,126) หน้าที่รับผิดชอบ.. (1,123) โครงการ/แผนงาน ปี 2564.. (1,018) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (997) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (935) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (886) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (875) งบทดลอง พ.ค.61.. (855) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (813) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (783) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (777) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (769) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (764)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110