ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110