“วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

“วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-10-05  |   ข่าววันที่: 2018-10-02 |  อ่าน: 737 ครั้ง
 

     ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นำโดยนายนิคม ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ และชาวประมงที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองตากใบบ้านปูลาเจะมูดอ และบ้านปูลาโต๊ะบีซู ร่วมกันจัดวาง “ซั้งกอ” หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “บ้านปลา” ที่ทำขึ้นจากไม้ไผ่และทางมะพร้าว ซึ่งจัดว่าเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติ จำนวนทั้งสิ้น 6 กอ ในแม่น้ำตากใบ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยให้แก่สัตว์น้ำวัยอ่อน  โดยการวางซั้งกอในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ...


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,976)  สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,181) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,173) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,142) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,035) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,005) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (977) หน้าที่รับผิดชอบ.. (946) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (845) โครงการ/แผนงาน.. (839) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (823) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (737) งบทดลอง พ.ค.61.. (732) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (730) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (711) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (667) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (664) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (637) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (600) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (598)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110