“วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

“วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-10-05  |   ข่าววันที่: 2018-10-02 |  อ่าน: 840 ครั้ง
 

     ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นำโดยนายนิคม ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ และชาวประมงที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองตากใบบ้านปูลาเจะมูดอ และบ้านปูลาโต๊ะบีซู ร่วมกันจัดวาง “ซั้งกอ” หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “บ้านปลา” ที่ทำขึ้นจากไม้ไผ่และทางมะพร้าว ซึ่งจัดว่าเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติ จำนวนทั้งสิ้น 6 กอ ในแม่น้ำตากใบ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยให้แก่สัตว์น้ำวัยอ่อน  โดยการวางซั้งกอในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ...


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,071)  การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,256) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,255) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,238) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,172) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,088) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (1,018) หน้าที่รับผิดชอบ.. (994) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (951) โครงการ/แผนงาน ปี 2564.. (883) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (859) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (840) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (780) งบทดลอง พ.ค.61.. (777) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (767) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (720) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (710) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (679) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (648) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110