จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-07  |   ข่าววันที่: 2017-07-06 |  อ่าน: 788 ครั้ง
 

วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน และการสร้างบ่อพลาสติก บ่อซีเมนต์ต้นทุนต่ำ ให้แก่ ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนโรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 38 คน ณ โรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนโรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านสุไหงมูโซ๊ะ หมู่ 5 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110