งานวันเต่าโลก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

งานวันเต่าโลก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-01  |   ข่าววันที่: 2017-06-23 |  อ่าน: 1,036 ครั้ง
 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 พิธีปิด "งานวันเต่าโลก" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 (World Turtle Day 2017)โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ท่านภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฎฐชัย และท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีวิทยา ซึ่งงานวันเต่าโลกได้จัดมาตั้งแต่ วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2560 เป็นกิจกรรมดีๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูลและส่วนราชการต่างได้ร่วมจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอาน เต่าน้ำจืดและเต่าบกของไทยให้คงอยู่ตลอดไปและเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 พิธีปิด "งานวันเต่าโลก" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 (World Turtle Day 2017)โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ท่านภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฎฐชัย และท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีวิทยา ซึ่งงานวันเต่าโลกได้จัดมาตั้งแต่ วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2560 เป็นกิจกรรมดีๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูลและส่วนราชการต่างได้ร่วมจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอาน เต่าน้ำจืดและเต่าบกของไทยให้คงอยู่ตลอดไปและเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110