ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |   ข่าววันที่: 2020-02-03 |  อ่าน: 435 ครั้ง
 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562

1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนเมษายน 2562

2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2562

3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2562

4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2562

5. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนสิงหาคม 2562

6. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกันยายน 2562

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2562

2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562

3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนธันวาคม 2562

4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมกราคม 2563

5. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563

6. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมีนาคม 2563

7. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนเมษายน 2563

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110