กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนในเดือนมีนาคม 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนในเดือนมีนาคม 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-03-16  |   ข่าววันที่: 2017-03-15 |  อ่าน: 911 ครั้ง
 

                วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 คณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียน อิสลามวิทยามูลนิธิ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ โครงการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด โครงการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามและโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันธุ์เต่าน้ำจืด ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

                วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 คณะคุณครูผู้ปกครองและนักเรียน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านเกาะยะระโตดใหญ่) ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล จำนวน 92คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ โครงการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด โครงการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามและโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันธุ์เต่าน้ำจืด ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

                วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 คณะคุณครูนักเรียนและประธาน/กรรมการสถานศึกษา จากโรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล จำนวน 53 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ โครงการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด โครงการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามและโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันธุ์เต่าน้ำจืด ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110