การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง รุ่นที่ 1

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง รุ่นที่ 1 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-01-25  |   ข่าววันที่: 2019-01-23 |  อ่าน: 307 ครั้ง
 

วันที่ 23 มกราคม 2562 นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล มอบหมายให้นายณัฐชพงศ์ เพชรฤทธิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ 1 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดสตูล โดยมีนายประชิต ตรีพลอักษร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง และนายสมรักษ์ ประมงอำเภอทุ่งหว้า ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110