การสำรวจและรวบรวมปลาปล้องอ้อยในจังหวัดสตูล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

การสำรวจและรวบรวมปลาปล้องอ้อยในจังหวัดสตูล 

รวมบทความ

 เผยเเพร่: 2021-05-27  |   ข่าววันที่: 2021-05-25 |  อ่าน: 157 ครั้ง
 

           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล ได้ทำการสำรวจและรวบรวมปลาปล้องอ้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสตูล ในปี 2561-2563 เพื่อศึกษาชนิดพันธุ์ ชีววิทยาเบื้องต้น และการแพร่กระจาย รวมทั้งรวบรวมมาเลี้ยงในบ่อคอนกรีตเพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาปล้องอ้อยในเชิงพาณิชย์

               จากการสำรวจหาแหล่งน้ำที่มีปลาปล้องอ้อยโดยวิธีสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ และลงสำรวจในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสตูล พบว่า แหล่งที่อยู่อาศัยของปลาปล้องอ้อยส่วนใหญ่เป็นลำห้วย ลำธารที่มีน้ำไหลเอื่อย มีร่มเงาของต้นไม้ หรือมีพรรณไม้น้ำ หญ้า วัชพืช รากไม้ หรือใบไม้ทับถม เพราะมีนิสัยชอบหลบอยู่รวมกันเป็นฝูงในที่มืด

อ่านรายละเอียด

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110