ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์


       เมื่อวันที่ 24  ธันวามคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 3 (พิจิตร) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการคลินิคเกษตร  โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ วัดท้ายน้ำ  ต.ท้ายน้ำ  อ.โพทะเล  จ.พิจิตร  
โดยมีนายอำเภอโพทะเล  นายบุญเลิศ   ศิริษา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร 329/7 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000    ifphichit2000@hotmail.com   056611309   056612309