ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

  •  Hit 20 อันดับ
  • พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย.. (6,663)  ประวัติหน่วยงาน.. (2,465) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย.. (2,089) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,816) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร).. (1,324) สถานแสดงพันธุ์ปลาและบ่อจระเข้ เปิด วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-17.30 น. .. (1,031) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,018) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51/2562.. (503) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55/2562.. (359) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2563.. (343) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54/2562.. (341) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57/2562.. (332) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7/2563.. (325) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33/2562.. (321) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34/2562.. (318) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2562.. (316) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52/2562.. (306) สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ-บ่อจระเข้ เปิดให้ปริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563.. (306) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27/2562.. (303) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53/2562.. (303)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร 329/7 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000