ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

  •  Hit 20 อันดับ
  • พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย.. (6,248)  ประวัติหน่วยงาน.. (2,342) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,702) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย.. (1,612) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร).. (1,265) สถานแสดงพันธุ์ปลาและบ่อจระเข้ เปิด วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-17.30 น. .. (975) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (951) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51/2562.. (431) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55/2562.. (302) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54/2562.. (281) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57/2562.. (278) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34/2562.. (270) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33/2562.. (270) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2563.. (269) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2562.. (263) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7/2563.. (263) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52/2562.. (262) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53/2562.. (253) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50/2562.. (244) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27/2562.. (240)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร 329/7 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000