บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

ประกาศ  รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร  ประจำปีงบประมาณ 2564)

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย.. (6,495)  ประวัติหน่วยงาน.. (2,412) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย.. (1,879) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,763) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร).. (1,297) สถานแสดงพันธุ์ปลาและบ่อจระเข้ เปิด วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-17.30 น. .. (1,013) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (983) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51/2562.. (470) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55/2562.. (329) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54/2562.. (312) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57/2562.. (307) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2563.. (297) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34/2562.. (295) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33/2562.. (294) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2562.. (292) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7/2563.. (290) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52/2562.. (284) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53/2562.. (281) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50/2562.. (272) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27/2562.. (271)