บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย.. (6,821)  ประวัติหน่วยงาน.. (2,512) พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย.. (2,288) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,842) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร).. (1,348) สถานแสดงพันธุ์ปลาและบ่อจระเข้ เปิด วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-17.30 น. .. (1,056) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,044) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51/2562.. (525) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55/2562.. (381) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54/2562.. (373) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2563.. (369) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7/2563.. (359) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57/2562.. (356) สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ-บ่อจระเข้ เปิดให้ปริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563.. (350) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33/2562.. (345) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34/2562.. (341) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2562.. (338) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27/2562.. (329) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52/2562.. (327) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53/2562.. (325)