ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 4/2565

 ด่านตรวจประมงตรัง


ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00-10.00 น.นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ หัวด่านตรวจประมงตรัง ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัดด่านตรวจประมงตรัง ในการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ติดตามผลการดำเนินงานของเดือนตุลาคม 2564-สิงหาคม 2565 รายละเอียดตัวชี้วัดรอบการประเมินที่ 2/2565 ติดตามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงตรัง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ