ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 ด่านตรวจประมงตรัง


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหน่วยงานกรมประมง ภายในจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี และได้รับสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง ดังนี้ พันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว พันธุ์ปูม้า ระยะวัยอ่อน (zoea) จำนวน 627,300 ตัว พันธุ์ปูขาว ระยะตัวเต็มวัย จำนวน 90 ตัว และพันธุ์ปูขาว ระยะลูกปู (crab) 142,700 ตัว รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,270,090 ตัว (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าสิบตัว)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ