อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เพื่อเตรียมการรองรับมาตรการ MMPA Act

 ด่านตรวจประมงตรัง


อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เพื่อเตรียมการรองรับมาตรการ MMPA Act วันที่ 7-10 สิงหาคม 2565 นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เพื่อเตรียมการรองรับมาตรการ MMPA Act" สำหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รุ่นที่ 1 วันที่ 7-10 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และมีความรู้เกี่ยวกับมาตรการ MMPA Act เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และสมรรถะให้แก่เจ้าหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการทำการประมงและการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามภารกิจหน้าที่ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    164   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    147  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    107  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    96  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    94  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    93  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    89  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    80  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    77  ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ลงพื้นที่จังหวัดต...  75


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ